Ana Sayfa Gündem Perakendeciler Konseyi kuruldu

Perakendeciler Konseyi kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Perakendeciler Konseyi kuruldu. Konsey, analize, katılımcılığa ve uzlaşıya dayalı bir çalışma biçimi benimseyecek.

Perakende sektöründe oluşturacağı görüş ve önerilerle perakende ticaret politikalarına katkı sağlayacak olan Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği yayımlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nda kuruluşu öngörülen Perakendeciler Konseyi’nin oluşumu ve görevleri ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, Perakendeciler Konseyi, görüş ve önerilerini sektördeki aktörlerin katılımı ve işbirliği temelinde nesnel esaslara göre oluşturarak perakende ticaret politikalarına katkı sağlayan bir danışma organı olacak.

Perakendeciler Konseyi kimlerden oluşacak?

Çalışmalarında, evrensel tüketici hakları ile perakende ticarete ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeler ve eğilimler gözetilerek analize, katılımcılığa ve uzlaşıya dayalı bir çalışma biçimi benimsenecek olan Konseyin başkanlığını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı veya İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı yapacak.
Müsteşar veya Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü’nün doğal üyelerini oluşturacağı Konseyin diğer üyeleri de şunlar olacak:

Temsilci üyeler

1) Kamu kurum ve kuruluşları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığını temsilen Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdür düzeyinde; Rekabet Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türk Patent Enstitüsünü temsilen Başkan Yardımcısı düzeyinde birer üye.

2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile kendisine bağlı derneklere kayıtlı toplam üye sayısı en fazla olan üç tüketici dernekleri federasyonunun yönetim kurulu başkan veya üyesi, perakende sektörüne yönelik faaliyet yürüten federasyonların yönetim kurullarından üçer üye.

Seçilmiş üyeler: Perakende sektöründe iş deneyimi veya akademik çalışmaları bulunan kişiler arasından Bakan tarafından seçilen üç üye.

Konseyin görev ve yetkileri

Perakendeciler Konseyi, Perakende ticaretin Kanunun amacına uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere bu alanda politika üreten kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak, Perakende sektöründe yaşanan sorunları ve bu sorunlarla ilgili kamuoyu beklentilerini tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, Perakende sektörüne ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri sektöre yönelik politika üreten kurum ve kuruluşlara sunmak, Perakende ticaretle ilgili mevzuat çalışmalarına görüş bildirmek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapacak.

Konsey, Başkan tarafından belirlenen tarihte, yılda en az bir kez olağan olarak toplanacak. Başkan, doğrudan veya üye tamsayısının yarıdan fazlasının yazılı talebi üzerine Konseyi her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

Perakendeciler Konseyi, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacak. Konsey toplantılarına, gündeme göre üyelerin dışında, Başkanın çağrısıyla Bakanlığın ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılabilecek.

Perakende sektörüne yönelik politika üretilmesine katkı sağlamak üzere perakendeciliğe ilişkin belirli hususlarda çalışmalar yapmak amacıyla Konsey tarafından çalışma komisyonları kurulabilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz